PRIVACYVERKLARING

Wie zijn we

Ict4all.be, in naam van Joël Enckels, gevestigd aan Binnenveldstraat 33, 1910 Nederokkerzeel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ict4all
Binnenveldstraat 33, 1910 Nederokkerzeel
T +32 (0)496 271953
@ info@ict4all.be
URL www.ict4all.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ict4all verwerkt je persoonsgegevens doordat we jou moeten kunnen contacteren in kader van het bieden van assistentie en diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Daarnaast worden nog een aantal geanonimiseerde gegevens gebruikt, zoals:

 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ict4all.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ict4all verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Behandelen van jouw vraag tot assistentie, support of aan- en verkoop
 • Jou te kunnen bereiken in kader van deze aanvraag tot assistentie of support om een goede dienstverlening te kunnen garanderen
 • Om goederen en diensten bij jou te kunnen leveren
 • Het verwerken van jouw betaling
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte.
 • Ict4all neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ict4all bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen worden gebaseerd op de wettelijke garantie- en boekhoudtermijnen.

Gegevens die je invult in ons contactformulier worden niet bewaard op de server. Deze worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding doorgestuurd naar onze mailbox en onze shared drives. Deze mailbox en shared drives bevinden zich op het Microsoft 365 netwerk.

Jouw strikt noodzakelijke gegevens worden eveneens bewaard in het kader van licentiebeheer bij aankoop van een softwarepakket met een, al dan niet repetitieve verlengingsperiode. Na het beëindigen van de licentieovereenkomst bewaren we enkel nog de noodzakelijke gegevens in kader van fiscale aangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ict4all verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, worden door ons geselecteerd om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze bedrijven vallen onder de categorieën hosting, verzendservice, administratie, facturatie, boekhouding en betaalservice. Ict4all blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ict4all gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ict4all en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ict4all.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, geboorteplaats- en datum, identiteitskaart- en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ict4all wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Ict4all neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via joel@enckels.be.