Garantiebeleid

Ict4all garandeert dat geleverde en geïnstalleerde producten tijdens de beperkte garantietijd en bij normaal gebruik vrij zijn van defecten. Ict4all biedt enkel materialen aan waarbij wij zeker zijn dat ze veilig en correct kunnen worden gebruikt.

De beperkte garantie en de duur er van wordt steeds per product weergegeven op de factuur. Voor alle producten dat we verkopen zijn we erkende distributeur en hebben we contacten naar de nodige contacten naar de verdeler of fabrikant toe. Afhankelijk van het producttype kunnen we ook tussenkomen bij defecten aan materiaal dat niet bij ons werd aangekocht. Buiten de garantieperiode kan dit standaard, binnen de garantieperiode zullen we jou eerst informeren welke mogelijkheden er zijn.

Voor artikelen aangekocht bij ict4all beschikken we zelf over de aankoopfactuur dat we jou bezorgen bij aankoop.

De garantieperiode gaat in vanaf de installatiedatum van het originele product.

De garantie heeft betrekking op materiaal- en/of fabrikagefouten van het apparaat, antennes indien van toepassing en externe voeding. De verpakking, kabels, softwareproducten, technische gegevens en andere accessoires zijn uitgesloten van garantie.

De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door fysiek misbruik, een ongeval, natuurramp of gebruik dat afwijkt van de term 'goede huisvader'.

Ict4all kan een defect product alleen vervangen met het product van hetzelfde type of een vergelijkbaar product. Het is niet mogelijk om het product te ruilen voor een beter of ander product. De maximale aansprakelijkheid van ict4all is gelijk aan en niet hoger dan de aankoopprijs van het product.

Ict4all biedt geen mogelijkheid tot terugbetaling of een vergoeding van eventuele verzendkosten of tranportkosten voor defecte producten die worden geretourneerd voor vervanging.

Ict4all is niet verantwoordelijk voor internationale garantieservice. 

Een aankoopbewijs, dat we voor producten gekocht via ict4all zelf bewaren, en het volledige serienummer van het product zijn vereist om gebruik te kunnen maken van de diensten die onder de beperkte garantie vallen. Het serienummer zal nog duidelijk zichtbaar moeten zijn op de artikelen en niet bijvoorbeeld afgeplakt of verwijderd.